Koppen Creative gelooft in totaalbeleving!


Koppen Creative gelooft in de totaalbeleving, van begin tot het einde. En dan bedoelen we niet alleen de gastvrijheid. Het gaat erom hoe jouw gasten, en ook jouw medewerkers, het park, restaurant, hotel, club of bedrijf beleven.

Maar wat is beleving dan?

BELEVING = de verhouding tussen VERWACHTING die gasten van tevoren hebben en de ERVARING die men heeft als ze in jouw park of restaurant zijn. Met andere woorden, het is de positieve of negatieve ervaring die ze hebben met jouw bedrijf of club. Die ervaring delen bezoekers met hun vrienden en volgers (in persoon of via social media). Iedere beleving is uniek, want ieder persoon zal het op zijn eigen manier ervaren.

En het zijn niet alleen jouw gasten die een ervaring hebben en delen, maar zeker ook jullie eigen medewerkers. Hoe ervaren zij de beleving vanuit de werkgever? En de beleving in en rondom het vakantiepark of restaurant? Hoe geven zij die ervaringen door aan hun volgers, en is dat een positieve of negatieve ervaring? Hoe je het ook wendt of keert, het zijn allemaal ambassadeurs van jouw bedrijf.

De gasten willen zich niet alleen gerespecteerd en gewaardeerd voelen, als mens, maar ze verwachten vooral dat jij als bedrijf een stap extra voor ze doet om hun een totaalbeleving mee te geven. De vraag die iedere organisatie zich zou moeten stellen is: worden de verwachtingen van de klant waargemaakt? Misschien zelfs overstegen? Alleen het overtreffen van de verwachting van de gast leidt tot toenemend, duurzaam vertrouwen. Verwachtingen waarmaken leidt tot een 8. Verwachtingen overtreffen tot een 9+!

Belevingsmodel

Koppen Creative heeft daar een model voor uitgewerkt. Samen met de klant nemen we een vragenlijst door en kijken we hoe de totaalbeleving geoptimaliseerd kan worden. Dit vormt de basis voor een plan van aanpak dat we samen inzetten. Periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) kijken we samen naar de resultaten en stellen we bij.

Als de beleving van de voor- én napret in balans is met de ervaring op het moment zelf, dan zal de groep ambassadeurs van jouw bedrijf gaan groeien!

It is all about experience!